Za sve upite kontaktirajte nas danas

 

 Telefonom: +385 1 4855-714

         Faxom: +385 75 802-641

 

 E - poštom:  tuwpsec@srpooh.hr

                        tuwpsec@zg.htnet.hr            

 

    Na adresi: Trg Republike Hrvatske 4/II

                        10000 ZAGREB

 

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 

Trg Republike Hrvatske 4/II. Kat,

10000 ZAGREB