top of page

DOKUMENTI SINDIKATA

output-onlinepngtools (5)_edited_edited.jpg
output-onlinepngtools (5)_edited_edited_edited_edited.jpg
output-onlinepngtools (5)_edited_edited.jpg

STATUT

PRAVILNIK O ČLANSTVU

PRAVILNIK O MATERIJALNO-FINACIJSKOM POSLOVANJU

output-onlinepngtools (5)_edited_edited_edited.jpg

GODIŠNJI PLAN SINDIKATA 2024.

Screenshot 2024-03-15 222347_edited.jpg

PRISTUPNICA

BUPA.jpg

BLAGAJNA UZAJMNE POMOĆI

bottom of page