top of page

 

SRPOOH je osnovan 3. travnja 1990. godine.
SRPOOH je, na temelju Zakona o radnim odnosima, ponudio Ministarstvu prosvjete tekst kolektivnog ugovora. Od 1996. najviše je vremena i napora uloženo u kolektivno pregovaranje.
 
  • pregovara se u 144 grada i općina
  • pregovori se redovito iniciraju - najmanje dva puta godišnje - do sada pokrenuto 1895 inicijativa
  • kako bi se povećala postojeća prava zaposlenih iniciramo potpisivanje anekse ili dodataka kolektivnih ugovora - pokrenuto je 487 inicijativa, a potpisano 234 dodataka
Sindikat je surađivao s Vladom RH i aktivno sudjelovao u donošenju brojnih Zakona i dokumenata, među kojima su najvažniji: 
 
 
Sindikat je i vrlo aktivno sudjelovao u izradi dokumenta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja kojim je određeno trajno i jednako obrazovanje za sve odgojno - obrazovne radnike.
20200723090623_00001.jpg
Sindikat-predškolskog-odgoja-1-1024x683
Sindikat-predškolskog-odgoja-3-1024x576
Sindikat-predškolskog-odgoja-2-1024x622
OBAVIJEST - MZO.jpg
bottom of page