top of page

SRPOOH JE OSNOVAN 3. TRAVNJA 1990.

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske jedan je od najstarijih sindikata u Hrvatskoj.
Reprezentativni smo sindikat koji pregovara isključivo ispred svojih članova  koji su zaposlenici dječjih vrtića diljem Republike Hrvatske.
Trenutno pregovaramo u više od 120 gradova i općina što obuhvaća preko 200 dječjih vrtića .
Potpisujemo kolektivne ugovore i brojne dodatke koji unaprjeđuju prava zaposlenih u tim vrtićima.
Do sada samo pokrenuli preko 2500 inicijativa za kolektivno pregovaranje
i ugovaranje novih dodataka.

Pregovaramo u svim hrvatskim županijama i Gradu Zagrebu.

PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR POTPISALI SMO U DELNICAMA DAVNE 1997.

SRPOOH  je potpisao
PRVI kolektivni ugovor
za djelatnost
predškolskog
odgoja i
obrazovanja
za dječji vrtić u RH!

Delnice, 14.01.1997.

kolektivni ugovor_edited.jpg

Tijekom naše povijesti SRPOOH je surađivao s Vladom RH i aktivno sudjelovao u donošenju brojnih Zakona i dokumenata,

među kojima su najvažniji: 

 

Sindikat je i vrlo aktivno sudjelovao u izradi dokumenta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom

2005.-2010. Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja  kojim je određeno trajno i jednako obrazovanje za sve odgojno - obrazovne radnike.

Sve do danas kada se događaju velike promjene kroz Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

28. 05.2022. uz koje je bilo potrebno donijeti i nove Pravilnike koji su zastarjeli i sežu još iz daleke 1997.

SIJEČANJ - OŽUJAK 2021.

U skladu sa Člankom 5. Pravilnika o unutarnjem radu Ministarstva znanosti i obrazovanja nadležni ministar imenuje članove Radne skupine.

SRPOOH je sudjelovao kao član Radne skupine za:​

  • izradu Nacrta Pravilnika o posebnim uvjetima mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

  • izradu Pravilnika o predškoli

  • izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj -  omogućiti svakom odgojitelju optimalne uvjete za rad, a djeci i roditeljima odgoj i obrazovanje u skladu s propisanim standardima i kurikulumima.

ULOGA SRPOOH-a bila je konstruktivnim prijedlozima s uporištem iz prakse inzistirati na smanjenju razlika u sustavu ranog i predškolskog odgoja. To se konkretno odnosilo na kvalitetniji rad u predškolskim ustanovama, veći obuhvat djece od najranije dobi na cijelom teritoriju Hrvatske, lakše zapošljavanje te omogućavanje određenih prava zaposlenicima dječjih vrtića, a da pri tome  ne dovodimo u pitanje prava roditelja djece rane i predškolske dobi.

Predstavnici SRPOOH-a  sudjeluju na poziv MZO-a kao članovi radnih skupina

Nacrt prijedloga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću

- Iskra Vostrel Prpić, predsjednica SRPOOH ( nadalje Iskra V.P.)

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću - Slaven Vukašinec, glavni tajnik SRPOOH (nadalje Slaven V.)

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja - Iskra V.P.

Nacrt prijedloga Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti o stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - Slaven V.

Nacrt Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću - Iskra V.P.

 LISTOPAD 2022. - SRPANJ 2023.

 

 Predstavnici SRPOOH-a  sudjeluju na poziv MZO-a kao članovi radnih skupina

 Nacrt prijedloga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću

- Iskra Vostrel Prpić, predsjednica SRPOOH ( nadalje Iskra V.P.)

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću - Slaven Vukašinec, glavni tajnik SRPOOH (nadalje Slaven V.)

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja - Iskra V.P.

Nacrt prijedloga Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti o stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - Slaven V.

Nacrt Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću - Iskra V.P.

bottom of page