top of page

PROMICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA 

       Dana 29.03.2018. SRPOOH je sklopio Ugovor sa MINISTARSTVOM RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA te HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE 

o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, broj UP 04.2.1.03.0030.

Naziv projekta je "PROMICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

Projekt EU će se provoditi u suradnji sa Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

Projektom se želi osigurati napredna edukacija za Sindikalne povjerenike te stjecanje novih znanja vezanih

za kolektivno pregovaranje kao i zaštiti dostojanstva i prava radnika.

.

ODRŽANA I. RADIONICA NA TEMU
"ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

.

Dana 07.  i 08. lipnja 2018. godine u Daruvarskim toplicama održana je I. radionica na temu "Zaštita dostojanstva i prava radnika".

Radionici je prisustvovalo 16 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba, Grada Daruvara i Grada Garešnice.

Predavanje su održali  - gosp. Ivan Hranj, mag. iur., ispred Partnera projekta - Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,

                                    - gđa. Olivera Ilijaš, dipl. iur., stalna stručna suradnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i

                                    - gđa. Elvira Koić, prim.mr.sc. - spec.-psihijatrica

Slijedeća radionica, druga po redu, na temu "Kolektivno pregovaranje" održat će se dana 20. i 21. lipnja 2018. godine u Termama Jezerčica.

ODRŽANA II. RADIONICA NA TEMU
"SOCIJALNI DIJALOG - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE"

Dana 20  i 21. lipnja 2018. godine u Termama Jezerčica održana je II. radionica na temu "Socijalni dijalog - kolektivno pregovaranje".

Radionici je prisustvovalo 15 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba i vrtića iz Krapinsko-zagorske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ante Vidović, dipl. iur., RRiF - Savjetnik

                                    - gđa. Mirela Glavota, dipl. oec., ovl.rač., ovl.rev. - TIM DOBIT - Direktor

                                    - gđa. Božena Strugar, predsjednica SRPOOH-a

Slijedeća radionica, treća po redu održat će se u rujnu o čemu će sudionici biti pravovremeno obavješteni

ODRŽANA III. RADIONICA NA TEMU
"ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

 

Dana 13.  i 14. rujna 2018. godine u termama Jezerčica održana je III. radionica na temu "Zaštita dostojanstva i prava radnika".

Radionici je prisustvovalo 16 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba, vrtića Zagrebačke, Karlovačka i Međimurske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ivan Hranj, mag. iur., ispred Partnera projekta - Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,

                                    - gđa. Olivera Ilijaš, dipl. iur., stalna stručna suradnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i

                                    - gđa. Elvira Koić, prim.mr.sc. - spec.-psihijatrica

Slijedeća radionica, četvrta po redu, na temu "Kolektivno pregovaranje" održat će se dana 25. i 26. listopada 2018. godine u Vinkovcima.

20180913_114543.jpg
20180913_123322.jpg
20180913_123343.jpg
20180913_114348.jpg
20180913_123311.jpg

ODRŽANA IV. RADIONICA NA TEMU
"SOCIJALNI DIJALOG - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE"

Dana 25  i 26. listopada 2018. godine u Vinkovcima u Hotelu Slavonija održana je IV. radionica na temu "Socijalni dijalog - kolektivno pregovaranje".

Radionici je prisustvovalo 14 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba,  vrtića iz Virovitičko-podravske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije i Varaždinske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ante Vidović, dipl. iur., RRiF - Savjetnik

                                    - gđa. Mirela Glavota, dipl. oec., ovl.rač., ovl.rev. - TIM DOBIT - Direktor

                                    - gđa. Božena Strugar, predsjednica SRPOOH-a

Slijedeća radionica, peta po redu održat će se krajem studenog u Gradu Zagrebu o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

20181025_140829.jpg
20181025_124820.jpg
20181025_124757.jpg
20181025_124801.jpg
20181026_133113.jpg
20181026_132854.jpg
20181025_155512.jpg

ODRŽANA V. RADIONICA NA TEMU
"ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

 

Dana 29.  i 30. studenog 2018. godine u prostorijama Sindikata održana je V. radionica na temu "Zaštita dostojanstva i prava radnika".

Radionici je prisustvovalo 18 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba, vrtića Šibensko-Kninske, Sisačko-Moslavačke i  Ličko-Senjske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ivan Hranj, mag. iur., ispred Partnera projekta - Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,

                                    - gđa. Olivera Ilijaš, dipl. iur., stalna stručna suradnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i

                                    - gđa. Elvira Koić, prim.mr.sc. - spec.-psihijatrica

Slijedeća radionica, šesta po redu, na temu "Kolektivno pregovaranje" planirana je iza Nove godine o čemu će sudionici biti pravovremeno obavješteni.

20181129_103659.jpg
20181129_155928.jpg
20181129_135845.jpg
20181129_125003.jpg
20181129_155913.jpg

ODRŽANA VI. RADIONICA NA TEMU
"SOCIJALNI DIJALOG - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE"

Dana 04 i 05. travnja 2019. godine u Metkoviću u Hotelu Narona održana je VI. radionica na temu "Socijalni dijalog - kolektivno pregovaranje".

Radionici je prisustvovalo 15 sindikalnih povjerenika iz Šibensko - Kninske, Splitsko - Dalmatinske i Dubrovačko - Neretvanske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ante Vidović, dipl. iur., RRiF - Savjetnik

                                    - gđa. Mirela Glavota, dipl. oec., ovl.rač., ovl.rev. - TIM DOBIT - Direktor

                                    - gđa. Božena Strugar, predsjednica SRPOOH-a

Slijedeća radionica, sedma po redu održat će se početkom svibnja u Termama Jezerčica o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

20190404_115955(0).jpg
20190404_111940.jpg
20190404_111951.jpg
20190405_092037.jpg
20190404_101145.jpg
20190404_120307.jpg
20190405_092026.jpg
20190404_112012.jpg

ODRŽANA VII. RADIONICA NA TEMU
"ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

 

Dana 09.  i 10. svibnja 2019. godine u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici održana je VII. radionica sa temom: "Zaštita dostojanstva i prava radnika".

Radionici je prisustvovalo 12 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba i vrtića Virovitičko-podravske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ivan Hranj, mag. iur., ispred Partnera projekta - Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,

                                    - gđa. Olivera Ilijaš, dipl. iur., stalna stručna suradnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i

                                    - gđa. Elvira Koić, prim.mr.sc. - spec.-psihijatrica

Slijedeća radionica, osma po redu, na temu "Kolektivno pregovaranje" planirana je krajem svibnja o čemu će sudionici biti pravovremeno obavješteni.

20190509_140341.jpg
20190509_102231.jpg
20190509_102152.jpg
20190510_113343.jpg
20190509_102140.jpg

ODRŽANA VIII. RADIONICA NA TEMU
"SOCIJALNI DIJALOG - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE"

Dana 23 i 24. svibnja 2019. godine u Novigradu u Hotelu Makin održana je VIII. radionica na temu "Socijalni dijalog - kolektivno pregovaranje".

Radionici je prisustvovalo 14 sindikalnih povjerenika iz Istarske, Karlovačke, Primorsko - Goranske i Ličko - Senjske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ante Vidović, dipl. iur., RRiF - Savjetnik

                                    - gđa. Mirela Glavota, dipl. oec., ovl.rač., ovl.rev. - TIM DOBIT - Direktor

                                    - gđa. Božena Strugar, predsjednica SRPOOH-a

Slijedeća radionica, deveta po redu održat će se početkom lipnja u Trakošćanu o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

20190523_134819.jpg
20190523_123501.jpg
20190523_103458.jpg
20190523_103554.jpg

ODRŽANA IX. RADIONICA NA TEMU
"ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRAVA RADNIKA"

 

Dana 06.  i 07. lipnja 2019. godine u Hotelu Trakošćan - Trakošćan održana je IX. radionica sa temom: "Zaštita dostojanstva i prava radnika".

Radionici je prisustvovalo 13 sindikalnih povjerenika iz vrtića Grada Zagreba, vrtića Zagrebačke županije, Zadarske županije, Krapinsko - Zagorske i vrtića Varaždinske županije.

Predavanje su održali  - gosp. Ivan Hranj, mag. iur., ispred Partnera projekta - Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,

                                    - gđa. Olivera Ilijaš, dipl. iur., stalna stručna suradnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i

                                    - gđa. Elvira Koić, prim.mr.sc. - spec.-psihijatrica

Slijedeća radionica, deseta po redu, na temu "Kolektivno pregovaranje" planirana je krajem lipnja o čemu će sudionici biti pravovremeno obavješteni.

20190606_135231.jpg
20190606_103343.jpg
20190607_103646.jpg
20190606_102638.jpg
20190606_102608.jpg

ODRŽANA X. RADIONICA NA TEMU
"SOCIJALNI DIJALOG - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE"

Dana 17 i 18. lipnja 2019. godine u Iloku u Hotelu Dunav održana je X. radionica na temu "Socijalni dijalog - kolektivno pregovaranje".

Radionici je prisustvovalo 20 sindikalnih povjerenika iz različitih dijelova Hrvatske

Predavanje su održali  - gosp. Ante Vidović, dipl. iur., RRiF - Savjetnik

                                    - gđa. Mirela Glavota, dipl. oec., ovl.rač., ovl.rev. - TIM DOBIT - Direktor

                                    - gđa. Božena Strugar, predsjednica SRPOOH-a

20190617_105302.jpg
20190617_091247.jpg
20190617_091329.jpg
20190617_091200.jpg
20190618_090654.jpg
bottom of page