top of page
TIJELA SINDIKATA

 

SKUPŠTINA 

Skupština  Sindikata je najviše tijelo Sindikata.

Čine ju svi povjerenici Sindikalnih podružnica i Predsjednica Sindikata.

SREDIŠNJI ODBOR

Središnji odbor čine Županijski povjerenici i povjerenik za Grad Zagreb

Andreja Kovač - Grad Zagreb

Marko Jurinec - Zagrebečka županija

Blaženka Bogojević - Krapinsko-zagorska županija

Anabela Kunert - Sisačko-moslavačka županija

Mirjana Petrunić Vrhovski - Karlovačka županija

Ana Krčar Velimirović - Varaždinska županija

Miljenka Subotičanec - Koprivničko-križevačka županija

Vlatka Halupa - Bjelovarsko-bilogorska županija

Melita Car - Primorsko-goranska županija

Tihana Pletikapić - Brodsko-posavska županija

Marijana Šuljić - Zadarska županija

Vlatka Tomac - Virovitičko-podravska županija

Blaženka Glasenhardt - Osječko-baranjska županija

Zdenka Jerkin - Šibensko-kninska županija

Igor Mijatović - Vukovarsko-srijemska županija

Vera Goleš - Splitsko-dalmatinska županija

Katica Tomaić - Istarska županija

Ana Dragojević - Dubrovačko-neretvanska županija

Nikolina Šafarić - Međimurska županija

PREDSJEDNICA 

Iskra Vostrel Prpić

NADZORNI ODBOR

Anita Šipek

Ivančica Hrnčić

Anabela Kunert

STATUTARNA KOMISIJA

Mirjana Melec

Vesna Šeremet

Snježana Petej

bottom of page