top of page
20211012_134753
BANNER  INICIJATIVA
inicijativa za webicu carusel
BANNER  KRENULI SMO
Untitled
247650729_407809497455885_5748721958564623268_n

REPUBLIKA HRVATSKA

  GRADOVI I OPĆINE

 

PREDMET: Inicijativa Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske kako bi se pomoglo Gradovima i Općinama Republike Hrvatske vezano za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske

Poštovane / Poštovani,

 

obraćamo Vam se ovim dopisom kako bi kroz zajedničku inicijativu pomogli cjelokupnom predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske te gradovima i općinama koji kao osnivači predškolskih ustanova snose sav teret njegovog funkcioniranja i financiranja.

 

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske je jedinstveni sindikat koji se preko 31 godine bavi isključivo predškolskim odgojem i obrazovanjem u RH. Sudjelovali smo u donošenju svih relevantnih akata koji danas uređuju našu djelatnost. Sudjelujemo u Radnoj skupini za Izmjenu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te u Radnoj skupini za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

 

Partneri smo u projektu “Mreža 2050 – Demografija, od odgovora do izazova” financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz koji također nastojimo unaprijediti predškolski odgoj i obrazovanje u RH.

 

Kao Sindikat koji djeluje na području cijele RH upućeni smo u probleme s kojima se susreću Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezane za cjelokupno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

U razgovoru s mnogim Gradonačelnicima i Načelnicima detektiran je kao najveći problem razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja njegovo financiranje. U ovom trenutku mnogo gradova i općina izdvaja oko 1/3 (negdje i više) svojeg proračuna za predškolski odgoj  i obrazovanje (plaće radnika, održavanje zgrada, subvencije roditeljima i dr.)

 

Europska unija je izradila studiju prema kojoj je RH na samom začelju članica po obuhvatu djece rane i predškolske dobi u predškolske ustanove što će u konačnici dovesti do novog pritiska prema gradovima i općina da povećaju postojeće kapacitete i izdvajanje u proračunu za predškolski odgoj i obrazovanje.

 

U vremenu kada je velika migracija stanovništva prema velikim gradovima i državama EU, izdvajaju se ogromna sredstva na subvencije roditeljima kojim se smanjuje cijena pohađanja vrtića. Prosječna ekonomska cijena pohađanja vrtića je oko 2.000,00 kuna, ovisno o dijelu teritorija RH. Mnogi gradonačelnici i načelnici naplaćuju minimum dijela ekonomske cijene vrtića kako bi na taj način zadržali svoje stanovništvo i spriječili odumiranje svojega kraja.

 

Drugi veliki problem naše djelatnosti su visina plaće zaposlenika predškolskih ustanova. Iako je člankom 51. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 91/13, 98/19) propisano da na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za radnika, sve više gradova i općina ne mogu to realizirati zbog nedovoljno sredstava u proračunu.

 

Važno je istaknuti da je od 1. siječnja 2021. godine osnovica za obračun plaća zaposlenika u sustavu obrazovanja porasla za 6%, a isto tako su za 6% rasli i koeficijenti složenosti radnih mjesta te se očekuje od Vas da i Vi u svojim predškolskim ustanovama postupite isto.

 

S obzirom da je predškolski odgoj i obrazovanje u RH dio obrazovnog sustava pod nadležnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske godinama se bori da se isti financira iz državnog proračuna, kao i osnovne i srednje škole. Međutim, stajalište je centralne vlasti da bi to bilo preveliko opterećenje za državni proračun.

 

Dodatne probleme u predškolskom odgoju i obrazovanju je stvorila epidemija bolesti COVID-19 koja je bitno umanjila prihode gradova i općina. Mnogi su gradovi i općine morale i do 30% smanjiti plaće zaposlenicima - korisnicima svojih proračuna, kako ne bi doživjeli financijski kolaps. Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske pokušao je svojim djelovanjem pomoći na način da smo održali sastanak s Predsjednikom RH, Ministrom znanosti i obrazovanja i pisali svim nadležnim institucijama. Tražili smo da se pomogne na isti način kao i javnom sektoru, odnosno da država osigura sredstva za neto plaću zaposlenika predškolske ustanove u iznosu od 4.000,00 kuna, no nismo imali uspjeha. Zaključak svih sastanaka je bio da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju osigurati sredstva za plaće u svojim proračunima.

 

S OBZIROM NA SVE TEŽU SITUACIJU, PRIMORANI SMO NA OVAJ NAČIN ZATRAŽITI OD VAS POMOĆ KAKO BI POKUŠALI ZAJEDNO PREMA VLADI, SABORU, NADLEŽNIM TIJELIMA I KROZ RADNU SKUPINU ZA IZRADU NACRTA NACIONALNOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA OBRAZOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE UTJECATI NA POBOLJŠANJE CJELOKUPNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U RH.

 

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske planira podnijeti inicijativu da se iz državnog proračuna izdvoje sredstva kojima će se osigurati pohađanje vrtića svakom djetetu, odnosno da država snosi trošak ekonomske cijene vrtića svakom djetetu.

 

Ustavna je odredba da svako dijete ima pravo na obrazovanje pod jednakim uvjetima što prema trenutnoj situaciji nije slučaj. Kada bi se postiglo da na taj način centralna vlast preuzme dio odgovornosti za predškolski odgoj i obrazovanje, svakom djetetu bio bi dostupan vrtić pod istim uvjetima, rasteretili bi se proračuni gradova i općina te bi došlo do cjelokupnog napretka u predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Slijedom svega navedenog, molimo Vas da nam pošaljete pismo podrške u kojem podržavate inicijativu da država preuzme na sebe financiranje pohađanja djeteta u vrtiću, te da naznačite koliki postotak proračuna Vaš Grad ili Općina izdvaja za predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Ukoliko Imate druge prijedloge, sugestije, informacije koje nam mogu pomoći molimo Vas da nas kontaktirate.

 

Lijepo molimo da nam original pisma podrške šaljete na adresu:

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I

OBRAZOVANJU HRVATSKE

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4/2

10000 ZAGREB,

a preslike na e-mail: tuwpsec@srpooh.hr

bottom of page