top of page

About

21.02.2022. DONESEN JE NACIONALNI

PLAN RAZVOJA SUSTAVA OBRAZOVANJA

ZA RAZDOBLJE 2021.-2027.

I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.

KLIK NA DOKUMENT - NACIONALNI PLAN RAZVOJA SUSTAVA OBRAZOVANJA DO 2027.▶️

KLIK NA DOKUMENT 

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU NACIONALNOG

RAZVOJA SUSTAVA OBRAZOVANJA DO 2024.▶️

✅ Poštovane / Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je dana 21. veljače 2022. godine završen rad Radne skupine za izradu nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja.

 

Pored predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja jedino su predstavnici Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske - predsjednica Iskra Vostrel Prpić i tajnik Slaven Vukašinec predstavljali sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH.

 

Tijekom rada Radne skupine detektirani su gorući problemi u našoj djelatnosti, a to su:

➡STOPA SUDJELOVANJA DJECE U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (RPOO) U

   RH MEĐU NAJNIŽIMA JE U EU

➡MANJKAVA INFRASTRUKTURA

➡NEDOSTATAK ODGOJITELJA

➡VELIKE REGIONALNE RAZLIKE U JAVNIM IZDACIMA ZA RPOO – FINANCIRANJE RPOO

➡VELIKE RAZLIKE U SUBVENCIJAMA IZMEĐU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

➡PROSTORNA (NE) DOSTUPNOST VRTIĆA

➡RAZLIČITI KRITERIJI ZA UPIS DJECE KOJI NE OMOGUĆAVAJU UPIS SVE DJECE POD JEDNAKIM

   UVJETIMA ZBOG MANJKAVOSTI KAPACITETA

 

U cilju rješavanja navedenih problema RPOO-a usvojen je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja te je doneseno 7 mjera koje imaju za cilj primarno

✅OMOGUĆITI PRISTUPAČNOST SUSTAVA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

I OBRAZOVANJA SVAKOM DJETETU.

 

Mjere Akcijskog plana:

 

✅OSIGURATI POTREBNU INFRASTRUKTURU KAKO BI SE OMOGUĆILA DOSTUPNOST KVALITETNOG RPOO-a. - Planira se izgradnja novih vrtića te povećanje kapaciteta postojećih.

 

✅SVAKOM DJETETU U DOBI OD 6. GODINA OSIGURATI PRISTUP ODGOJU I OBRAZOVANJU KAO DIJELU OBVEZNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA I OSIGURATI PRETPOSTAVKE ZA BESPLATNI RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA SVU DJECU POMOĆU POSTUPNOG PRISTUPA.

- U razdoblju do 2027. godine za svu djecu u RH osigurat će se pretpostavke za puno uključenje u program odgoja i obrazovanja kao dijela obveznog odgoja i obrazovanja. Sva djeca će biti uključena u obvezni odgojno-obrazovni program u trajanju od 700 sati.

 

✅DONIJETI KLJUČNE POLITIKE O ODGOJITELJIMA, OSIGURATI ODGOVARAJUĆI BROJ I KVALITETU ODGOJITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RUKOVODITELJA TE POVEĆATI ATRAKTIVNOST ZANIMANJA.

- U sklopu ove mjere planirano je donošenje ključnih politika o odgojiteljima, stručnim suradnicima i rukovoditeljima u sustavu RPOO, čiji ishod će biti zapošljavanje i osposobljavanje dostatnog broja stručnjaka koji će aktivno sudjelovati u proširenju i dostupnosti sustava ranog odgoja i obrazovanja.

 

✅UNAPRIJEDITI MODEL FINANCIRANJA I OJAČATI ULOGU SREDIŠNJE VLASTI U DONOŠENJU DIJELA KLJUČNIH ODLUKA U RPOO-U.

- U sklopu ove mjere planira se izraditi studija izvedivosti s obzirom na financijska, kadrovska i infrastrukturna sredstva te pripremiti strategija za rješavanje pitanja povećane potražnje RPOO-a

 

✅POVEĆATI JEDNAKOST DOSTUPNOSTI RPOO-A DJECI IZ RAZLIČITIH JLP(R)S KAO I DJECI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU.

 

✅UNAPRIJEDITI POSTUPKE OSIGURAVANJA KVALITETE U RPOO-U.

 

✅POVEĆATI RAZINU INTERNACIONALIZACIJE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA.

- U sklopu ove mjere poticat će se internacionalizacija RPOO-a i povećanje međunarodne mobilnosti odgojitelja i stručnih suradnika kao i transnacionalne suradnje dječjih vrtića, posebice kroz program Erasmus+.

 

Smatramo da su kroz rad Radne skupine detektirani najveći problemi našeg ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te da se krenulo u njihovo rješavanje.

 

Naš Sindikat nastavlja i dalje u istom smjeru, a to je briga za djecu, briga za sve zaposlenike predškolskih ustanova te briga za napredak naše djelatnosti i promjenom modela financiranja RPOO-a

bottom of page