top of page

LISTOPAD - STUDENI 2022.

28.05.2022. U HRVATSKOM SABORU IZGLASANE SU IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU.
6 MJESECI OD DONOŠENJA POTREBNO JE IZRADITI PRAVILNIKE.

𝑷𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒊𝒄𝒊 𝑺𝑹𝑷𝑶𝑶𝑯-𝒂 𝒔𝒖𝒅𝒋𝒆𝒍𝒖𝒋𝒖 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒗 𝑴𝒁𝑶-𝒂 𝒌𝒂𝒐 č𝒍𝒂𝒏𝒐𝒗𝒊  radnih skupina, 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒑𝒊ć, 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒔𝒋𝒆𝒅𝒏𝒊𝒄𝒂 t𝒆 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏 𝑽𝒖𝒌𝒂š𝒊𝒏𝒆𝒄, 𝒕𝒂𝒋𝒏𝒊𝒌 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒂 

 

  • Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒔𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒊 𝒔𝒂𝒅𝒓ž𝒂𝒋𝒖 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒈𝒐š𝒌𝒆 𝒅𝒐𝒌𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 𝒊 𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒋𝒆 𝒐 𝒅𝒋𝒆𝒄𝒊 𝒖 𝒅𝒋𝒆č𝒋𝒆𝒎 𝒗𝒓𝒕𝒊ć𝒖 - 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝑷, č𝒍𝒂𝒏 

 

  • Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒏𝒂č𝒊𝒏𝒖 𝒊 𝒖𝒗𝒋𝒆𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒖č𝒏𝒐𝒈 𝒊𝒔𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒐𝒅𝒈𝒐𝒋𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒂 𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒖č𝒏𝒊𝒉 𝒔𝒖𝒓𝒂𝒅𝒏𝒊𝒌𝒂 𝒖 𝒅𝒋𝒆č𝒋𝒆𝒎 𝒗𝒓𝒕𝒊ć𝒖- 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏 𝑽., č𝒍𝒂𝒏

 

  • Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒏𝒂č𝒊𝒏𝒖 𝒓𝒂𝒔𝒑𝒐𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒔𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒗𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒓ž𝒂𝒗𝒏𝒐𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒓𝒂č𝒖𝒏𝒂 𝒊 𝒎𝒋𝒆𝒓𝒊𝒍𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒖𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒅š𝒌𝒐𝒍𝒔𝒌𝒐𝒈 𝒐𝒅𝒈𝒐𝒋𝒂 - 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝑷-č𝒍𝒂𝒏, 𝒓𝒂𝒅𝒏𝒂 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂 𝒌𝒓𝒆ć𝒆 15.11.2022.

 

  • Nacrt prijedloga o Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - Slaven V., član 

bottom of page