LISTOPAD - STUDENI 2022.
28.05.2022. U HRVATSKOM SABORU IZGLASANE SU IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU.
6 MJESECI OD DONOŠENJA POTREBNO JE IZRADITI PRAVILNIKE.
𝑷𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒊𝒄𝒊 𝑺𝑹𝑷𝑶𝑶𝑯-𝒂 𝒔𝒖𝒅𝒋𝒆𝒍𝒖𝒋𝒖 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒗 𝑴𝒁𝑶-𝒂 𝒌𝒂𝒐 č𝒍𝒂𝒏𝒐𝒗𝒊, 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒑𝒊ć, 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒔𝒋𝒆𝒅𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒕𝒆 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏 𝑽𝒖𝒌𝒂š𝒊𝒏𝒆𝒄, 𝒕𝒂𝒋𝒏𝒊𝒌 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒂 𝒖𝒌𝒍𝒋𝒖č𝒆𝒏𝒊 𝒔𝒖 𝒖 𝒓𝒂𝒅𝒏𝒆 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒆:

Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒔𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒊 𝒔𝒂𝒅𝒓ž𝒂𝒋𝒖 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒈𝒐š𝒌𝒆 𝒅𝒐𝒌𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 𝒊 𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒋𝒆 𝒐 𝒅𝒋𝒆𝒄𝒊 𝒖 𝒅𝒋𝒆č𝒋𝒆𝒎 𝒗𝒓𝒕𝒊ć𝒖 - 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝑷, č𝒍𝒂𝒏 

Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒏𝒂č𝒊𝒏𝒖 𝒊 𝒖𝒗𝒋𝒆𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒖č𝒏𝒐𝒈 𝒊𝒔𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒐𝒅𝒈𝒐𝒋𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒂 𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒖č𝒏𝒊𝒉 𝒔𝒖𝒓𝒂𝒅𝒏𝒊𝒌𝒂 𝒖 𝒅𝒋𝒆č𝒋𝒆𝒎 𝒗𝒓𝒕𝒊ć𝒖- 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏 𝑽., č𝒍𝒂𝒏

Nacrt prijedloga 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒏𝒊𝒌a 𝒐 𝒏𝒂č𝒊𝒏𝒖 𝒓𝒂𝒔𝒑𝒐𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒔𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒗𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒓ž𝒂𝒗𝒏𝒐𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒓𝒂č𝒖𝒏𝒂 𝒊 𝒎𝒋𝒆𝒓𝒊𝒍𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒖𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒅š𝒌𝒐𝒍𝒔𝒌𝒐𝒈 𝒐𝒅𝒈𝒐𝒋𝒂 - 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝑷-č𝒍𝒂𝒏, 𝒓𝒂𝒅𝒏𝒂 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂 𝒌𝒓𝒆ć𝒆 15.11.2022.

Nacrt prijedloga o Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - Slaven V., član 

SIJEČANJ - OŽUJAK 2021.

U skladu sa Člankom 5. Pravilnika o unutarnjem radu Ministarstva znanosti i obrazovanja nadležni ministar imenuje članove Radne skupine.

SRPOOH je sudjelovao kao član Radne skupine za:

  • izradu Nacrta Pravilnika o posebnim uvjetima mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

  • izradu Pravilnika o predškoli

  • izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj -  omogućiti svakom odgojitelju optimalne uvjete za rad, a djeci i roditeljima odgoj i obrazovanje u skladu s propisanim standardima i kurikulumima.

ULOGA SRPOOH-a bila je konstruktivnim prijedlozima s uporištem iz prakse inzistirati na smanjenju razlika u sustavu ranog i predškolskog odgoja. To se konkretno odnosilo na kvalitetniji rad u predškolskim ustanovama, veći obuhvat djece od najranije dobi na cijelom teritoriju Hrvatske, lakše zapošljavanje te omogućavanje određenih prava zaposlenicima dječjih vrtića, a da pri tome  ne dovodimo u pitanje prava roditelja djece rane i predškolske dobi.