top of page


28.05.2022. U HRVATSKOM SABORU IZGLASANE SU IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU.
6 MJESECI OD DONOŠENJA POTREBNO JE IZRADITI PRAVILNIKE.

 


𝑷𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒊𝒄𝒊 𝑺𝑹𝑷𝑶𝑶𝑯-𝒂 𝒔𝒖𝒅𝒋𝒆𝒍𝒖𝒋𝒖 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒗 𝑴𝒁𝑶-𝒂 𝒌𝒂𝒐 č𝒍𝒂𝒏𝒐𝒗𝒊  radnih skupina, 𝑰𝒔𝒌𝒓𝒂 𝑽𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒑𝒊ć, 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒔𝒋𝒆𝒅𝒏𝒊𝒄𝒂 t𝒆 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏 𝑽𝒖𝒌𝒂š𝒊𝒏𝒆𝒄, 𝒕𝒂𝒋𝒏𝒊𝒌 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒂 

LISTOPAD - STUDENI 2022.

  • Nacrt prijedloga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću - Iskra VP, član

  • Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću - Slaven V., član

 

  • Nacrt pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja - Iskra VP. , član

 

  • Nacrt prijedloga o Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - Slaven V., član 

TIJEKOM 2023, zaključno sa srpnjem 2023.

  • Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima polaganju stručnog ispita i programa pripravničkog staža odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću,  Slaven V., član

  • Nacrta prijedloga Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću - Iskra VP - član 

bottom of page