top of page

 

ČLANSTVO U SINDIKATU JE DOBROVOLJNO
Član Sindikata može biti:
 • svaka osoba zaposlena u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja koja potpiše pristupnicu i preuzme prava i obveze člana utvrđene Statutom i drugim odlukama koje donose tijela Sindikata
 • umirovljeni zaposlenik iz djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja​

DOBRO JE I VAŽNO ZNATI!

KAKO POSTATI PUNOPRAVNI ČLAN SINDIKATA

    POSTUPAK UČLANJENJA

 • Članom Sindikata postaje se dobrovoljnim ispunjenjem i vlastoručnim potpisom pristupnice

 • Potpisom pristupnice član je postao suglasan s obračunom sindikalne članarine.

 • Pristupnica se predaje sindikalnom Povjereniku Podružnice u ustanovi, ako Podružnica nije osnovana, ispunjenu pristupnicu šaljete na mail Sindikata ( tuwpsec@srpooh.hr)

 • Obračun i uplatu članarine obavlja računovodstvo predškolske ustanove u kojoj član radi. Povjerenik obavještava računovodstvo i predaje kopiju pristupnice u računovodstvo ili TO ČINI  ČLAN OSOBNO ako Podružnica nije osnovana

 • Uplata/obustava članarine vrši se putem isplatnih lista prilikom obračuna plaće.

 • Članarina se može uplaćivati i na drugi način, osobnom uplatom u dogovoru sa Središnjicom Sindikata

     

    KONTAKTIRAJTE NAS ZA SVE DETALJE I UPUTE OKO UPLATE ČLANARINE

      POČETAK KORIŠTENJA PRAVA ČLANA  I PRAVA ČLANA

 • Punopravnim članom, odnosno članom koji uživa pravnu pomoć, postaje se nakon uplate tri članarine. U izvanrednim slučajevima član može ostvariti prava i ranije o čemu odlučuje ovlašteno tijelo Sindikata. 

   PRAVA ČLANA:

 • zastupanje u pregovorima i zaštita prava iz kolektivnog ugovora

 • besplatna pravna pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i na osnovi rada

 • zaštita i pomoć u štrajku

 • informacije o radu i upravljanju sindikatom

 • popusti u nabavi roba i korištenju usluga - dogovorene pogodnosti za članove i njihovu obitelj

     OBVEZA SVAKOG ČLANA SRPOOH-a JE DA:

 • aktivno sudjeluje u radu Sindikata

 • redovito plaća članarinu 1% neto plaće

 • poštuje i primjenjuje Program rada Sindikata i Statut Sindikata

 • štiti ugled Sindikata

    ČLANARINA IZNOSI 1% NETO PLAĆE 

 • AKO U VRTIĆU POSTOJI PODRUŽNICA  POLA ČLANARINE - 0.5% UPLAĆUJE SE DIREKTNO NA RAČUN PODRUŽNICE VRTIĆA, A 0.5% NA SREDIŠNJI RAČUN SINDIKATA.

Svaka Podružnica ima svoj vlastiti račun

te članovi samostalno u dogovoru sa sindikalnim

povjerenikom i uz nadzor povjerenstva 

Podružnice raspolažu i isplaćuju sredstva  prema zajedničkim odlukama.

 • Facebook
 • YouTube
bottom of page