top of page
Boreći se za status i materijalni status članova sindikata, predstavnici sindikata su s manje ili više uspješnosti surađivali s Vladom Republike Hrvatske, brojnim Ministarstvima, drugim sindikatima, udrugama te brojnim svjetskim organizacijama. 
 
Osim sa spomenutim Ministarstvom uspješno smo surađivali i s
 • Ministarstvom rada, 
 • Ministarstvom uprave, Fondom za predškolski odgoj,
 • sveučilištima,
 • županijama, gradovima i općinama,
 • Društvom odgojitelja grada Zagreba te
 • Udrugom ravnatelja grada Zagreba.
 
U borbi za materijalni status i dostojanstvo prosvjetnih djelatnika surađivali smo sa ostalim sindikatima odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture te javnih djelatnosti i javnih poduzeća u dogovorima od zajedničkog interesa.

 

 

U našem djelovanju kontinurano surađujemo se međunarodnim organizacijama te aktivno surađujemo izradi dokumenata i radu radnih skupina. 
 
Do sada smo surađivali,a i surađujemo još s:
 
 • VIZ - om Slovenije
 • Education International World
 • Education International Europe
 • International Labour Organization
 • Institutom za naobrazbu - Beč
 • Svjetskom bankom za razvoj
 • Međunarodnim monetarnim fondom
 • Europskom Komisijom
 • UNESC - om
 • OECD - om.
 
Predsjednica našeg Sindikata je u suradnji sa Education International Europe aktivno sudjelovala u izradi dokumenta El´s commitment to quality Early childhood education.

 

bottom of page