CROATIA OSIGURANJE
Posebna ponuda osiguranja
za članove Sindikata radnika
u predškolskom odgoju i
obrazovanju Hrvatske i članove
njihove uže obitelji 


                                 
KLIKNI NA IKONU ZA DETALJE


Na temelju poslovne suradnje između CROATIA osiguranja d.d. i SRPOOH svim članovima sindikata SRPOOH-a i članovima njihove uže obitelji donosimo posebne pogodnosti iz osiguranja osoba i privatne imovine. Od pogodnosti izdvajamo:
 35 % popusta na polici automobilske odgovornosti
 do 40 % popusta na polici automobilskog kasko osiguranja
 30 % popusta na polici Croatia imovine
 do 45 % na polici osiguranja nezgode
 15 % popusta na polici Dopunskog zdravstvenog osiguranja
 10 % popusta na polici Dodatnog zdravstvenog osiguranja
CROSIG LOGO.jpg