top of page

SIJEČANJ - OŽUJAK 2021.

U skladu sa Člankom 5. Pravilnika o unutarnjem radu Ministarstva znanosti i obrazovanja nadležni ministar imenuje članove Radne skupine.

SRPOOH je sudjelovao kao član Radne skupine za:

  • izradu Nacrta Pravilnika o posebnim uvjetima mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

  • izradu Pravilnika o predškoli

  • izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj -  omogućiti svakom odgojitelju optimalne uvjete za rad, a djeci i roditeljima odgoj i obrazovanje u skladu s propisanim standardima i kurikulumima.

ULOGA SRPOOH-a bila je konstruktivnim prijedlozima s uporištem iz prakse inzistirati na smanjenju razlika u sustavu ranog i predškolskog odgoja. To se konkretno odnosilo na kvalitetniji rad u predškolskim ustanovama, veći obuhvat djece od najranije dobi na cijelom teritoriju Hrvatske, lakše zapošljavanje te omogućavanje određenih prava zaposlenicima dječjih vrtića, a da pri tome  ne dovodimo u pitanje prava roditelja djece rane i predškolske dobi.

bottom of page