1/4

 

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske osnovan je 3. travnja 1990. godine. Sindikat djeluje u cilju ostvarivanja statusnih, materijalnih i drugih prava i interesa članova sindikata, te poboljšavanja njihovih radnih i životnih uvjeta. Radi ostvarivanja navedenih ciljeva Sindikat predstavlja članove, pregovara u ime članova te štiti članove osiguranjem pravne i ekonomske pomoći i zaštite.
 
Navedene ciljeve Sindikat ostvaruje:
 
  • sklapanjem kolektivnih ugovora
  • poduzimanjem aktivnosti radi sindikalnog obrazovanja članova kao što su: skupovi, tribine, sredstva informiranja, izdavačka djelatnost i slično
  • skupljanjem i sistematiziranjem podataka o materijalnom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom statusu članova
  • obavljanjem i drugih aktivnosti koje su u interesu članova te u sukladu s ciljevima Statuta

Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 

Trg Republike Hrvatske 4/II. Kat,

10000 ZAGREB