top of page

UKLJUČITE SE

e-savjetovanje je otvoreno do 21.8.2021.

 

Postojeći Zakon potrebno je mijenjati i dopuniti kako bi se omogućio veći obuhvat djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, lakše zapošljavanje odgojitelja i stručnih suradnika pripravnika, ali i mogućnost zapošljavanja uz obvezu stjecanja dodatnih kompetencija za odgojitelja. Nacrtom se dopunjuju i odredbe koje će omogućiti većem broju roditelja prednost pri upisu u dječji vrtić, mogućnost uključivanja u programe sukladno potrebama i mogućnostima djece. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te nakon provedenoga postupka savjetovanja načiniti izmjene i dopune te uputiti Nacrt u daljnju proceduru donošenja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

bottom of page