top of page
Sindikat djeluje u cilju ostvarivanja statusnih,
materijalnih i drugih prava i interesa članova sindikata,
te poboljšavanja njihovih radnih
i životnih uvjeta.
Sindikat predstavlja članove, pregovara u ime članova te pruža članu:
 • Pravnu zaštitu što podrazumijeva: zaštitu kolektivnih prava, zaštitu pojedinačnih prava te zaštitu svih prava kojima član sindikata ukaže potrebu, a proizašla su na temelju rada.
 • Ekonomsku zaštitu što podrazumijeva: pravilan obračun plaće, isplatu u zakonom određenom roku i  pravilnu isplatu ostalih materijalnih prava.
 • Zdravstvenu zaštitu što za radnika podrazumijeva: realizaciju sistematskih pregleda zaposlenika temeljem Zakona o radu i u skladu s Kolektivnim ugovorom.
Navedene ciljeve Sindikat ostvaruje:
 
 • sklapanjem kolektivnih ugovora
 • provođenjem edukacije članova kroz stručne skupove, tribine, sredstva informiranja, izdavačka djelatnost i slično
 • skupljanjem i sistematiziranjem podataka o materijalnom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom statusu članova
 • obavljanjem i drugih aktivnosti koje su u interesu članova te u skladu s ciljevima Statuta
Do sada smo surađivali, a i surađujemo još sa:
 
 • SVIZ - Sindikat odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture Slovenije
 • Education International World
 • Education International Europe
 • ETUCE- European Trade Union Committe of Education
 • International Labour Organization
 • Institutom za naobrazbu - Beč
 • Svjetskom bankom za razvoj
 • Međunarodnim monetarnim fondom
 • Europskom Komisijom
 • UNESCO- om
 • OECD - om.
EI ZNAK.JPG
ETUCE.JPG
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page